kvantum-tim.hr
Antiseptik za dezinfekciju ruku | 70% alkohola | pakiranje 1 litra - Hrvatski proizvod

Antiseptik za dezinfekciju ruku | 70% alkohola | pakiranje 1 litra - Hrvatski proizvod

134 Narudžbe
SKU AZR-1L
66,67 kn
Nije dostupno

Detalji

Antiseptik za dezinfekciju ruku | 70% alkohola | pakiranje 1 litra - Hrvatski proizvod

 

Antiseptik za dezinfekciju ruku - pakovanje 1 litra

  • Odobrilo ministarstvo zdravstva
  • Proizvedeno u Hrvatskom laboratoriju akreditiranom prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025:2017 norme
  • Nježan za kožu i s hidratizirajućim učinkom
  • Na bazi 70% alkohola
  • Učinkovito stvorena formula koja ubija više od 99,9% virusa, bakterija i mikroba
  • Pruža dugotrajnu zaštitu

 

Dezinfekcija ruku

  • Kapnuti nekoliko kapi na ruku. Ruke je potrebno temeljito istrljati u trajanju od minimalno 30 sekundi.

Tehničke karakteristike

CAS/
EC/
Indeksni broj

Broj registracije po
REACH-u
% mase ili raspon Ime

Razvrstavanje prema Uredbi

(EZ) br. 1272/2008 (CLP)

64-17-5/
200-578-6/
603-002-00-5

01-2119457610-43 70 Etanol (denaturirani)* Zap.tek. 2 H225

56-81-5/
200-289-5/

REACH izuzeto
( Annex V.)

5% Glicerol

Nije klasificiran kao opasan

7732-18-5/
231-791-2

25% Destilirana voda voda

Nije klasificiran kao opasan

Napišite recenziju ovog proizvoda i pomozite drugima da lakše odaberu.
Antiseptik za dezinfekciju ruku | 70% alkohola | pakiranje 1 litra - Hrvatski proizvod
2017 - 2021 © Kvantum-tim d.o.o.