kvantum-tim.hr

Akcija na proizvode za grijanje tijela - 10%

 

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

 

Ime, prezime i adresa kupca: ______________________________________________

 

Prima: Kvantum-tim d.o.o.

Božidara Adžije 22/1

HR-10000 Zagreb

Adresa elektroničke pošte: prodaja@kvantum-tim.hr

 

Ja __________________________________________________ovim izjavljujem da

sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača jednostrano raskidam Ugovor o prodaji

robe navedene na Računu broj _____________.

 

Potpis kupca:_______________________________________

(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

 

Datum: ______________

 

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

2017 - 2022 © Kvantum-tim d.o.o.